Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sørge for å øke folks trygghet for beredskap, og at brannvesenet kan få ta seg av sine kjerneoppgaver, ved å styrke ambulansetjenesten i distriktene?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  En mor som er tilkjent foreldreretten til 3 barn. Pga korona må barna ha hjemmeskole, men mor kan ikke ha hjemmekontor. Det fungerer dårlig og mor ber far om at eldste sønn kan bo der noen uker. Nå nekter far å flytte barnet tilbake og NAV pålegger mor å betale bidrag på tross av dom som gir henne foreldreretten. Dette regelverket må endres for dette belønner barnebortførere og de som saboterer rettskraftige dommer.
  Vil statsråden endre reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener statsråden virkelig det er fornuftig å bruke opp mot 36 mrd. offentlige kroner på kontorbygg i Oslo, eller vil statsråden ta initiativ til en kraftig nedjustering av prosjektet nytt regjeringskvartal?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  En mor som er ureturnerbar asylsøker fra Eritrea har bodd på mottak i Norge i 11 år. Hun har 2 barn med en mann som har full jobb i turnus i Bergen. Når mottaket i Arna nå legges ned, tvinges mor og barn til å flytte til Rogaland. Bergen kommune er åpen for alternativ mottaksplassering. UDI sier nei og at barnets beste er ivaretatt når barnet kan være med en forelder.
  Hvor er det faglig grunnlag for en slik barnets beste vurdering, og mener regjeringens at familier av innvandringsregulerende skal splittes selv om de kunne bodd sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har sendt brev til kommunene om at de må se på strukturelle forhold, altså nedlegging av skoler, barnehager og sjukehjem. Rådmannen i Tinn kommune sier til Rjukan Arbeiderblad, 29. september at han aldri har opplevd lignende i årene fra 1991 til nå.
  Er denne nye statlige overstyringen av kommunene godkjent og ønsket og initiert fra regjeringen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle