Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Hvilke prosjekter er per nå i Nye Veier AS sin portefølje, hvilke av prosjektene er under planlegging, hvilke av prosjektene har besluttet oppstarttidspunkt og hva er planlagt framdrift på de resterende prosjektene?
 • Spørretimespørsmål fra Aud Hove (Sp) til olje- og energiministeren

  Det er stor uro fleire stader i landet på grunn av ekstremt store snømengder og lite snøsmelting og fleire stader har det over fleire år no vore ei oppbygging i elveleie av grus og lausmasse. Dette gjeld både side- og hovudvassdrag. Det kommunar og grunneigarar møter når dei vil gjere tiltak er mangel på midlar, men minst like utfordrande eit oppdelt ansvar og eit regel- og lovverk som det er vanskeleg å nå gjennom i og få oversikt over. Vil statsråden ta initiativ til å forenkle og rydde i dette?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til olje- og energiministeren

  Mye snø i fjellet og gradvis varmere vær gjør at NVE har varslet at det er fare for stor vårflom, blant annet er det 95 pst. sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. Vi vet at gode forberedelser er viktig for å unngå store skader når vårflommen kommer. Nå haster det med forebyggende tiltak, hvis det skal ha en effekt. 15. mai varslet olje- og energiministeren at det var bevilget 100 mill. kroner til forebyggende tiltak i kommunene. Hvordan skal disse pengene fordeles, og rekker de å bli fordelt før vårflommen setter inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Vil statsråden vurdere å fjerne utseilingskravet fra rederiskatteordningen, nettolønnsordningen og sjømannsfradraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Når vil arbeidsfolk få utbetalt penger som dekker kuttet i lønn som regjeringen foreslo da bedriftene fikk redusert sine lønnskostnader ved permittering og som Stortinget rettet opp ved å innføre en ordning der staten dekker lønn for dag 3 til 20 begrenset til 6 G i den første krisepakka i midten av mars?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle