Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  I statsbudsjettet for 2019 er det satt av midler til bygging av hensettingsanlegg. Både på Jaren og Gjøvik stasjoner på Gjøvikbanen er det varslet at det skal settes i gang arbeid. Hensettingsanlegg er viktig for å få til timesavganger på Gjøvikbanen. I følge et oppslag i avisen Hadeland venter prosjektleder på en bestilling fra Jernbaneverket.
  Hva er status for arbeidet og når kan man forvente at arbeidet starter opp?
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Regjeringen har som mål at Norge skal være klimanøytralt i 2030. Equinors landanlegg på Melkøya i Finnmark står alene for opptil 2 pst. av Norges CO2-utslipp. Statnett, Varanger Kraft og Finnmark Kraft annonserte nylig at de vil søke konsesjon på å utvide kraftledningen østover i Finnmark. Den legger til rette for at Melkøya kan elektrifiseres og redusere utslipp med ca. 1 million tonn CO2 årlig. Er statsråden enig i at elektrifisering av Melkøya er et viktig tiltak for å redusere utslipp?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Vil statsråden ta et initiativ overfor grunneierne langs Sørlandsbanen Vest for å sikre at de blir kompensert for kostanden med å erstatte dagens gjerder?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Mener statsråden at forslaget fra Vegvesenet er i tråd med ønsket om effektiv ressursbruk og mest mulig transport og infrastruktur for pengene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

  Mener statsråden det er en akseptabel framgangsmåte at forslag til områder som skal vernes blir utarbeidet uten at kommunene der områdene ligger blir involvert, og mener statsråden det er grenser for hvor store områder som kan vernes i enkelt kommuner?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle