Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn seks representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Vil Regjeringen trekke forslaget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Jeg viser til interpellasjonsdebatt i Stortinget 13.02.24 samt Stortingets vedtak i behandlingen av Meld.St 18 (2020-2021). Statsråden besvarte ikke noen av mine spørsmål, heller ikke det innsendte spørsmålet. Jeg må derfor be om svar på følgende: Hva har regjeringen gjort, og hva vil statsråden gjøre for å oppnå Stortingets ambisiøse mål for kulturskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  15. januar besøkte Samferdselsministeren Valdres og viste til suksessen med «Valdresmodellen» der Statens Vegvesen løfta fram suksessoppskriften med å «gjenbruke der man kan, bygge nytt der man må». Hvordan kan erfaringene her være overførbare til andre prosjekt?
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Den 22. desember 2023 uttalte Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning til NRK at hun kommer til å anbefale Arbeiderpartiet å stemme for å fjerne karakterkravene for opptak til lærer- og sykepleierutdanningene. Er statsråden enig med representanten Selnes i at karakterkravene bør fjernes?
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Ved behandlingen av Innst. 622 S (2020–2021), jf. Meld. St. 18 (2020–2021), vedtok Stortinget gjennom visjonen «Kulturskole for alle» å «oppmode til at kommunane utnyttar potensialet kulturskolane har som inkluderande kraft i lokalsamfunnet». I interpellasjonsdebatten om kulturskole 17. januar 2023 uttalte daværende kunnskapsminister Tonje Brenna følgende: «Vi må gjøre det vi kan for å støtte dem i å utvikle det videre til beste for alle barn og unge». Hva har regjeringen gjort for å oppnå Stortingets ambisiøse mål for kulturskolen?
Se alle