Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Fra og med skoleåret 2019-2020 ble lærernormen innført på skolenivå.
  Kan statsråden gi en oversikt over andel kvalifiserte lærere i grunnskolen på kommunenivå for skoleåret 2018-2019, skoleåret 2019-2020 og 2020-2021 per nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det er i dag færre politiansatte i Gudbrandsdalen enn før «nærpolitireformen». Dombås, Lom og Lillehammer har lavere bemanning, i tillegg er Gausdal, Øyer, Skjåk og Vågå lagt ned. Politiets responstid i akutte oppdrag har økt på steder med under 2000 innbyggere og kravet nås heller ikke på steder med under 20 000 innbyggere. Det er 1,62 politifolk per 1000 innbygger i Innlandet, langt unna det nasjonale målet om 2 per 1000.
  Hvorfor svekkes beredskapen og tappes Gudbrandsdalen for politiansatte?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Det har vært en økning i antall nedlagte skoler denne stortingsperioden. Skoleåret 2019-2020 ble det lagt ned hele 53 grunnskoler. Årsakene til skolenedleggelser er sammensatte. Manglende tilgang på kvalifiserte lærere er én årsak. Overgangsperioden for nye kompetansekrav utløper i 2025 og nyutdannede lærere er en mangelvare, og de har undervisningskompetanse i færre fag enn de tidligere allmennlærerne. Dette vil trolig føre til ytterligere sentralisering. Er statsråden komfortabel med en slik sentralisering av skoletilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Norsk sjølforsyning er for lav, også innen grønt- og bærproduksjonen. Norske jordbær er ettertraktet blant nordmenn, men har små marginer og krevende produksjonsforhold. Erfaren arbeidskraft er en viktig faktor. Koronarestriksjoner gjør det vanskelig og uforutsigbart for bærprodusenter å få arbeidskraften de trenger. Nye jordbærplanter plantes nå og er avgjørende for produksjonen de neste tre årene.
  Hvordan er sjølforsyninga av norske jordbærplanter, norsk jordbær og arbeidskraft til jordbær-næringa, og hvordan vil statsråden bidra til å sikre norsk bærproduksjon for sommeren 2021 samt på lengre sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Senterpartiet er uroa for at det vert vanskelegare å vere nynorskelev når ikkje sentrale programvare, som til dømes tekstbehandlingsprogram, er tilgjengelege på nynorsk.
  Kva vurderingar gjer statsråden rundt å gjere endringar i opplæringslova, og forskriftene til denne, for å sikre at nynorskelevane får like godt digitalt undervisingstilbod som bokmålselevane?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle