Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hvordan mener statsråden at det er i tråd med en satsing på desentralisert utdanning at lærerutdanningene på Helgeland skal stå uten fagmiljø eller tilpassede lokaler, og med over halvparten av undervisningen 30 mil utenfor regionen, samtidig som det fagmiljøet som raseres på Nesna var blant landets beste innen akkurat desentralisert utdanning?
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Statsråden har i redegjørelsen til Stortinget sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil. Kan statsråden redegjøre for om det har kommet henvendelser til statsråden om temaer som gjelder dette sakskomplekset før desember 2018?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Folk vil bruke jernbanen, og det er store forventninger til fremtidige tilbud. Flere folk skal komme seg raskere fram, er målet. Det er Norske tog som har ansvar for å leie ut togmateriell til persontogoperatørene. Bane Nor har ansvar for jernbanenettet. Dagens tog er av svært varierende standard. Det hjelper ikke å investere i jernbanenettet hvis det ikke samtidig investeres i moderne togmateriell. Er statsråden trygg på at det er nok tog tilgjengelig til å ta unna for den økte passasjerveksten i årene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Fagskoleundervisere har ikke krav om PPU, men har mange lærere har tatt eller tar PPU likevel. Praksis under utdanninga kan ikke tas ved fagskoler i dag.
  Hva mener statsråden om at praksis i PPU-utdanning kan tas helt eller delvis ved fagskoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Mange kommunar har i sitt eigedomsskattegrunnlag gjort lokal taksering som allereie er langt under marknadspris. For eksempel viser takstgrunnlaget for solgte eigedomar i Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner siste tida, at eigedomsskattegrunnlaget i snitt låg heilt nede på 35 pst. av reell salgsverdi, altså ein «reduksjonsfaktor» på 65 pst.
  Meiner statsråden at det skal innførast ein reduksjonsfaktor på 30 pst. av verdiberekninga sjølv om verdien allereie ligg lågt, mellom 50 og 60 pst. av reell marknadspris?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle