Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å godkjenne gratis behandlingsopplegg ved Dødehavet for pasienter med revmatisme og muskel- og skjelettlidelser

Dokument nr. 8:50 (2004-2005), Innst. S. nr. 167 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Simonsen Saka er behandla i sosialkomiteen Forslag fra (Uavh) Tilråding levert 19.04.2005 Innst. S. nr. 167 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.04.2005

   Behandla i Stortinget: 10.05.2005