Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å godkjenne gratis behandlingsopplegg ved Dødehavet for pasienter med revmatisme og muskel- og skjelettlidelser

Dokument nr. 8:50 (2004-2005), Innst. S. nr. 167 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 19.04.2005 Innst. S. nr. 167 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2005