Representantforslag om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet

Dokument nr. 8:32 (2007-2008), Innst. S. nr. 21 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim, Trine Skei Grande Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 04.11.2008 Innst. S. nr. 21 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Flertallet, alle partiene unntatt Venstre, støtter ikke representantforslaget som de mener kan ha uheldige konsekvenser. En registreingsordning vil kunne være ressurskrevende og skape en høyere terskel mellom den enkelte borger og beslutningstakerne. Den vil heller ikke være en garanti for større åpenhet i forhold til lobbyisme på Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.11.2008

   Behandla i Stortinget: 25.11.2008