Representantforslag om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet

Dokument nr. 8:32 (2007-2008), Innst. S. nr. 21 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. S. nr. 21 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet, alle partiene unntatt Venstre, støtter ikke representantforslaget som de mener kan ha uheldige konsekvenser. En registreingsordning vil kunne være ressurskrevende og skape en høyere terskel mellom den enkelte borger og beslutningstakerne. Den vil heller ikke være en garanti for større åpenhet i forhold til lobbyisme på Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2008