Representantforslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon)

Dokument 8:97 S (2014-2015), Innst. 61 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 24.11.2015 Innst. 61 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Senterpartiet drøftet og behandlet et forslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon), Forslaget fikk ikke flertall ved voteringen. Videre ble flere mindretallsforslag forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.11.2015

   Behandla i Stortinget: 15.12.2015