Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 24. november 2015

Geir Pollestad

Jørund Rytman

leder

ordfører