Representantforslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon)

Dokument 8:97 S (2014-2015), Innst. 61 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 61 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Senterpartiet drøftet og behandlet et forslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon), Forslaget fikk ikke flertall ved voteringen. Videre ble flere mindretallsforslag forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2015