Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald

Meld. St. 38 (2014-2015), Innst. 178 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 18.02.2016 Innst. 178 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om almennkringkasting og mediemangfold. Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader og eventuelle vedtak som ble fattet, vil være førerende for regjerigens/departementets videre arbeid med saken.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.02.2016

   Behandla i Stortinget: 01.03.2016