Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald

Meld. St. 38 (2014-2015), Innst. 178 S (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.02.2016 Innst. 178 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om almennkringkasting og mediemangfold. Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader og eventuelle vedtak som ble fattet, vil være førerende for regjerigens/departementets videre arbeid med saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2016