Representantforslag om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale

Dokument 8:3 S (2015-2016), Innst. 126 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Olaug Vervik Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 08.12.2015 Innst. 126 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale. Det ble fattet et anmodningsvedtak om å be regjeringen vurdere muligheten for en midlertidig styrket kontrollinssats knyttet til rusmiddelmisbruk i luftfarten, i påvente av en utredning som Luftfartstilsynet gjennomfører. Videre ble det fattet et anmodningsvedtak om at regjeringen bes ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet med å sikre nulltoleranse for alkoholmisbruk i luftfarten. Stortinget har også fattet vedtak der regjeringen bes om å sørge for at promilletesting av piloter og kabinpersonale før flyvning kommer på agendaen i de nordiske land ved å ta saken opp i Nordisk ministerråd, med formål å få i stand et felles nordisk regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2015

   Behandla i Stortinget: 12.01.2016