Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 12.05.2016 Innst. 278 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.05.2016

   Behandla i Stortinget: 14.06.2016