Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Prop. 77 S (2015-2016), Innst. 278 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 278 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2016