Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet

Dokument 8:70 S (2015-2016), Innst. 309 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 24.05.2016 Innst. 309 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og forkastet forslag fra Senterparti-representanter om midlertidige og permanente løsninger for distribusjon av laboratorieprøver på fredager, slik at disse kan komme til laboratoriet på lørdager - uten merkostnader for pasientene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG støttet alle tre forslagene, og Kristelig Folkeparti støttet ett av forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.05.2016

   Behandla i Stortinget: 30.05.2016