Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet

Dokument 8:70 S (2015-2016), Innst. 309 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 309 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og forkastet forslag fra Senterparti-representanter om midlertidige og permanente løsninger for distribusjon av laboratorieprøver på fredager, slik at disse kan komme til laboratoriet på lørdager - uten merkostnader for pasientene. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG støttet alle tre forslagene, og Kristelig Folkeparti støttet ett av forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2016