Representantforslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener

Dokument 8:233 S (2017-2018), Innst. 98 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 04.12.2018 Innst. 98 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener. Komiteens tilrådning, der representantforslaget "Vedtas ikke", ble fremmet av Arbeiderparitet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2018

   Behandla i Stortinget: 13.12.2018