Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 8 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 28.11.2019 Innst. 8 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020 for rammeområdene 9 (næring), 10 (fiskeri) og 11 (landbruk). På rammeområdet for næring ble det vedtatt en netto utgiftsramme på kr. 6 930 536 000, på rammeområdet for fiskeri kr 777 150 000 og på rammeområdet for landbruk kr 19 589 000 000. Disse vedtakene ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Ulike mindretallsforslag fremmet i saken ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 09.12.2019
   Votert i Stortinget 09.12.2019