Voteringsoversikt for sak:

Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (12.02.2013 Kl. 21:32:25)

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (12.02.2013 Kl. 21:32:25)

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis finansiering av utbyggingen av rv. 4 på strekningene Lunner grense-Jaren og Lygna sør i Oppland. Lunner grense - Jaren er en strekning på 9 km og åpnes for trafikk sommeren 2016. Lygna sør er 3,4 km og åpnes for trafikk sommeren 2014. Kostnadsoverslaget er totalt på 2,15 mrd. kroner, og finansieringen skjer med 820 mill. kroner i statlige midler og med 1 330 mill. kroner i bompenger. Innkrevingsperioden med bompenger er regnet til 15 år.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar