Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2015 Kl. 17:17:10)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2015 Kl. 17:17:38)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har samtykket til inngåelse av avtale mellom Norge og Nederland om bruk av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer. Stortinget har også vedtatt økte bevilgninger i 2015 for å finansiere kostnadene forbundet med inngåelse av avtalen mellom Norge og Nederland.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar