Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Prop. 92 LS (2014-2015), Innst. 308 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 02.06.2015 Innst. 308 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til inngåelse av avtale mellom Norge og Nederland om bruk av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer. Stortinget har også vedtatt økte bevilgninger i 2015 for å finansiere kostnadene forbundet med inngåelse av avtalen mellom Norge og Nederland.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2015

   Behandla i Stortinget: 08.06.2015