Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om forbud mot gummigranulat
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:06:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:07:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:07:38)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:07:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (18.05.2021 Kl. 15:08:31)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra SV om forbud mot gummigranulat. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar