Representantforslag om forbud mot gummigranulat

Dette dokument

  • Representantforslag 139 S (2020–2021)
  • Frå: Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Arne Nævra og Freddy André Øvstegård
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
9. mars 2021

Lars Haltbrekken

Kari Elisabeth Kaski

Karin Andersen

Arne Nævra

Freddy André Øvstegård