Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (21 - 17 av 17)
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:491 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva skal til for at statsråden følger motparter i Storbritannia som ikke planlegger å sende britiske statsråder til OL i Beijing i 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:411 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil kulturministeren følge opp den tverrpolitiske viljen om at NRKs arkiv skal gjøres tilgjengelig for viderebruk innenfor de rammer juridiske rettigheter muliggjør?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:400 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvorfor ble prosessen med ansettelse av nytt likestillings- og diskrimineringsombud utsatt i forbindelse med regjeringsskiftet, og på hvilken måte var statsråden eller andre i politiske ledelse involvert i beslutningen om utsettelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:399 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp at kulturbudsjettet skal økes til 1 pst av statsbudsjettet. Kan kulturministeren angi hvilke kapitler og poster som vil omfattes av denne beregningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:396 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 25.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan statsråden redegjøre for søknadsprosessen for nytt likestillings- og diskrimineringsombud, og vil statsråden avkrefte at hun ikke direkte har blandet seg inn i den pågående prosessen?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:358 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Svart på: 22.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsråden sørge for at 1000-årsjubileet for kristenretten blir ei nasjonal markering og at Moster amfi skal vere navet i jubileet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:330 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Svart på: 18.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan kan kulturministeren løfte saken om det gamle norske kongshornet som befinner seg på museum i København, men som bør stilles ut permanent i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:317 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil statsråden sørge for å få bukt med de omfattende utfordringene med spiseforstyrrelser som idretten står overfor?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:313 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Trondheim Arbeiderparti skrev i valgkampen at "Arbeiderpartiet vil gi 40 millioner i statsstøtte til en videre opprustning av Olavshallen, noe dagens Høyreregjering har sagt nei til!" Nå har vi en ny regjering. Hvorfor har dagens Arbeiderparti-styrte regjering sagt nei til Arbeiderpartiets forslag om 40 mill. kr. til opprustning av Olavshallen i sitt statsbudsjett for 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:293 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 08.11.2021

  Svart på: 15.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil kulturministeren undersøke muligheter for å sikre permanent utstilling av Aksel Waldemar Johannessens kunst, i dialog med de som i dag disponerer verkene?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:291 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 08.11.2021

  Svart på: 15.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsråden følge opp dette arbeidet videre ved å oversende meldingen til Stortinget, og når vil ev. dette skje?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:285 (2021-2022)

  Innlevert: 05.11.2021

  Sendt: 08.11.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Svart på: 12.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsministeren selv engasjere seg for å overta eierskapet til Bergen bysegl, sammetrommen og andre kulturskatter for Norge som er i København?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:268 (2021-2022)

  Innlevert: 05.11.2021

  Sendt: 05.11.2021

  Svart på: 12.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil statsråden følge opp stortingets enstemmige vedtak og sikre at den Gamle Krigsskole istandsettes i god stand?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:134 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Svart på: 01.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  I Hurdalsplattforma set AP og SP fram at kulturbudsjettet skal auke til 1 % av statsbudsjettet. For 2021 er kulturbudsjettet på litt over 23,6 milliardar. Det er likevel eit ope spørsmål om kva som skal inkluderast i reknestykket når denne lovnaden skal møtast. Skal til dømes avsetningar til mediepolitikken vere ein del av dette; for 2021 - kva prosent utgjer dei 23,6 milliardane som er sette av i år, og vil statsråden halde krisemidlar i samband med pandemien utanfor reknestykket?
 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Svart på: 22.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Anerkjenner regjeringen at det utelukkende finnes to biologiske kjønn, mann og kvinne?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Svart på: 14.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva er grunnen til at kulturministeren ikke har uttalt seg eller kondolert etter bortgangen til Kurt Westergaard og Lars Vilks?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:4 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Svart på: 12.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Ser finansministeren noen som helst problematiske sider, prinsipielle innvendinger eller andre urettferdigheter ved at nordmenn ikke får lov å overføre lovlige ervervede pokergevinster i utlandet, som de er pliktige til å betale skatt av i Norge, til sine norske bankkontoer, og mener han at det bør foretas regelmessige justeringer som gjør at nordmenn får lov å overføre disse lovlige ervervede gevinstene til sine kontoer i Norge (spesielt i lys av at de må skattes av)?