Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 23)

 • Spørjetimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.01.2020

  Svart på: 15.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om at etterslepene og utfordringene i psykiatrien fortsatt er dramatiske, og hvorvidt statsråden har noen nye, konkrete og håndfaste grep for å sikre at ønsket politikk blir gjennomført
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden i dag er enig i den vurderingen som Luftambulansetjenesten HF hadde av anbudet fra Babcock, om at den prismessige fordelen har oppveid den reduserte kvaliteten, med bakgrunn i at alle ambulansefly i Finnmark var ute av drift på grunn av sykdom 26. desember
 • Spørjetimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Sett fram av: Ingvild Kjerkol (A)

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at eventuelle andre tekniske, organisatoriske eller personellmessige mangler som kan svekke luftambulanseberedskapen denne vinteren, blir offentliggjort og håndtert
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hordan Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), uten å gjennomføre en egen sårbarhets- og risikoanalyse, kunne konkludere med at Babcock kunne levere en tilfredsstillende kvalitet, og om statsråden etter dette har tillit til ledelsen i LAT HF
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden, med bakgrunn i erfaringene fra beredskapssvikten, ser behovet for å endre mandatet slik at dette begrenses til å utrede offentlig drift og/eller ideell drift av luftambulansetjenesten i framtiden
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om leger og personell på bakken som rapporterer om at syke personer ikke har fått hjelpen de trenger, og om vi vil få en beregning som ikke bare viser antall fly, men også hvorvidt nødvendige oppdrag blir løst, og det lokale behovet
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan gi en oversikt over kostnader for ekstraressurser som er satt inn fra juli og fram til i dag, for å sikre forsvarlig beredskap i luftambulansetjenesten, og hvem det er som skal betale
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke kompenserende tiltak Universitetssykehuset Nord-Norge får som konsekvens av svikt i luftambulansens beredskap, med henvisning til at de må sette kriseberedskap og har satt inn doble team på akuttsentralen
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Sett fram av: Audun Lysbakken (SV)

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om svikt i luftambulanseberedskapen i hele høst, og at det ifølge statsråden vil ta for lang tid å benytte seg av tilbudet fra tidligere velfungerende tilbyder om å stille med fly som er tilpasset, og hvorfor dette arbeidet ikke er startet for lenge siden
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om når man kan forvente at flyambulansetjenesten er på kontraktsfestet nivå, uten eksterne, ekstra ressurser og krisetiltak
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen
 • Spørjetimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Sett fram av: Tuva Moflag (A)

  Svart på: 20.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan regjeringens proposisjon er vurdert opp mot EØS-retten og menneskerettighetene, med henvisning til at det virker som om pasienten mister retten til individuell vurdering av nødvendig helsehjelp
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Svart på: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at ny operatør i ambulanseflytjenesten ennå ikke oppfyller beredskapskravene i kontrakten, og hva statsråden vil gjøre for å sikre befolkningens trygghet gjennom vinteren og fram til sommeren
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan gå inn for en lånebevilgning til Nye Oslo universitetssykehus når usikkerheten er så stor
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at realiseringen av Nye Oslo universitetssykehus ikke går på bekostning av nødvendige byggeprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden mener at veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er benyttet i saken som gjelder Oslo universitetssykehus
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om ikke regjeringen ser behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen, med bakgrunn i at bare én av tre Groruddalen-bydeler skal overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe i planene om Nye Oslo universitetssykehus
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om at Babcock Scandinavian AirAmbulance har levert et resultat langt under kontraktkravet, og hvilken økonomisk avkorting staten hittil har krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden vil følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage, med henvisning til at vi ikke har hørt noen innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane