Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 186)

 • Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om planene for utbygging av Oslo universitetssykehus på Gaustad, og hvordan statsråden kan mene at dette er et godt prosjekt som ivaretar forventet befolkningsvekst og muligheten for ytterligere utvidelser
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om at regjeringen og SV vil nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og om hvilke velferdstjenester dette vil gjelde innenfor helsesektoren
 • Spørjetimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvorvidt det at man nå dropper 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022 gir olje- og gassnæringen forutsigbarhet, som Arbeiderpartiets nestleder har uttalt at næringen nå trenger
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om at det i Helse Sør-Øst er etablert en praksis hvor de enkelte sykehusene ikke selv trenger å spare opp 30 prosent egenkapital for å igangsette nye prosjekt, men i stedet kan låne oppsparte midler fra andre sykehus
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan regjeringens satsing på psykiatri, rusomsorg og forebygging gjenspeiles i de foreliggende planene om å flytte psykisk helsevern fra Gaustad til nye Aker, sett i lys av advarsler om at planene for anlegget er uegnet for pasientgruppen
 • Spørjetimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorvidt regjeringen vil følge Oslo bystyres vedtak hvis bystyret opprettholder sin motstand mot nytt gigantsykehus på Gaustad, sett i lys av regjeringens understreking av at tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over
 • Spørjetimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan justisministeren vil sikre at Grunnloven § 104 følges i den videre prosessen rundt organiseringen av domstolene, slik at barns beste er et grunnleggende hensyn i beslutningene som skal tas, med henvisning til at barns rettssikkerhet ivaretas bedre i større fagmiljøer
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorfor regjeringen uten forvarsel har skrinlagt arbeidet med det globale knutepunktet for helseinnovasjon i Oslo, som skal drives av UNICEF, og som Solberg-regjeringen avsatte budsjettmidler til
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om de kraftige kuttene i bevilgningen til Verdens matvareprogram (WFP) i neste års budsjett, og hvilken informasjon om verdens sultsituasjon regjeringen besitter, som verken FN eller vi andre har del i
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om at det på tross av at Sp er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi, med eksempel i bygdene i Hadsel Innland
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvorvidt det legges opp til nye varslingsrutiner og endrede seilingsmønstre for allierte flåtestyrker i nordområdene, med henvisning til oppslag om at regjeringen ønsker begrenset aktivitet og å få til avpenning mot Russland
 • Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om at stormen i forrige uke medførte ødeleggelser av store skogområder, og om å sørge for hjelp til de hardest rammede for å redde trevirket og forebygge andre skader, og ta initiativ til en gjennomgang av forsikringsordningen for skogeiere
 • Spørjetimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om å gjera det betre å eiga arbeidsplassar i distrikta, då me allereie ser resultatet av politikken med Sp i regjering når ein bedriftseigar i Gulen flyttar fordi skattetrykket blir så stort
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvorvidt EU-kommisjonens forslag om å innskrenke retten til å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen kan få betydning for norsk innvandringspolitikk og bidra til migrasjon fra Russland til Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Sett fram av: Mona Fagerås (SV)

  Svart på: 08.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvordan statsråden vil sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om at smitterverntiltaka forutsetter økt grad av testing, og hva som gjøres for å sette kommunene i stand til å sikre tilgang på gratis tester, både hurtigtester til hjemmebruk og PCR-tester
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om å sikre at krisetiltakene for arbeidsfolk forlenges etter jul i samsvar med de økende smittetallene, og om at resultatet i motsatt fall er at titusener kan falle ut av dagpengeordningen i løpet av våren
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om å dokumentere at ferjeprisane no vert kutta med 50 pst., og kva som med regjeringa sitt framlegg blir dei reelle prosentvise kutta i ferjeprisane i januar 2022 samanlikna med prisane per 31. desember 2021
 • Munnleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om regjeringen legger opp til økte matpriser for vanlige folk i årene som kommer, med henvisning til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene med jordbruket, hvor det står at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen
 • Munnleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hva landbruksministeren vil gjøre for å sørge for bedre rammevilkår, økt videreforedling av norsk melk i Norge og økt konkurranse i meierisektoren, til det beste for norsk landbruk, men også til det beste for forbrukeren, for deg og meg og for vanlige folk, for å bruke regjeringens terminologi