Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Telemark (1 - 7 av 7)

 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Den nye regjeringa og Sosialistisk Venstreparti bevilger sårt tiltrengte ekstra frie midler til kommunene. Likevel er det ikke nok. I en sak hos NRK Nordland 23. november kan vi lese at bygdene i Hadsel Innland står i fare for å miste flere viktige tjenestetilbud som barnehage og skole samt å måtte kutte i brannberedskapen. Dermed kan det ta lang tid før brannvesenet kommer fram: 30–40 minutter, anslår kommunedirektøren. Hva tenker statsråden om at det på tross av at Senterpartiet er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  To av tre kommuner i Norge kutter i sosialhjelpa til familier som mottar barnetrygd – dette på tross av at en utregning E24 har gjort, viser at andelen fattige barn er høyere i de kommunene som kutter i sosialhjelpa, enn i de som ikke gjør det. I Vårt Land 25. oktober kan man lese at også i statsrådens eget parti er det ordførere som ønsker å forby denne omstridte praksisen, og samtidig kompensere kommunene for merkostnadene. Vil regjeringa bli med på å sette av pengene som trengs for å få en slutt på denne usosiale praksisen?
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvilke grep statsråden vil gjøre for å sørge for at grov svikt i pleie- og omsorgstjenesten ikke skjer igjen, med henvisning til avsløring knyttet til beboer i omsorgsbolig i Grue kommune
 • Munnleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor statsråden ikke vil lytte til egne ordførere og videreføre forsøksprosjektet med statlig finansiert eldreomsorg
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden synes at tilbudet til pasientreisetjenesten er akseptabelt, og hva vil hun gjøre for å bedre pasientreisene
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor pasienter med diabetes type 2 som bruker insulin, behandles annerledes enn pasienter med diabetes type 1 når det gjelder tilgang til kontinuerlig glukosemåler (GCM), som gir bedre kontroll på blodsukkeret og stor reduksjon i helserelaterte utgifter
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre pasienter med psykiske helseutfordringer verdighet