Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 72 (1996-1997)
  • Kjeldedokument: St.prp. nr. 15 (1996-97)
  • Dato: 05.12.1996
  • Utgjevar: energi- og miljøkomiteen