Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet.

Dette dokument