Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om verksemda i 2008

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 315 (2008–2009)
  • Kjeldedokument: Dokument nr. 2 (2008–2009)
  • Dato: 09.06.2009
  • Utgivar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 12

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 9. juni 2009

Lodve Solholm

Carl I. Hagen

leder

ordfører