Riksrevisjonens melding om verksemda i 2008

Dokument nr. 2 (2008-2009), Innst. S. nr. 315 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 09.06.2009 Innst. S. nr. 315 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet årsmelding fra Riksrevisjonen for 2008. Meldingen gjør rede for virksomheten, og peker blant annet på utviklingstrekk i forvaltningen som vil få betydning for Riksrevisjonens virksomhet fremover. Årsmeldingen gjør også rede for Riksrevisjonens internasjonale virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2009

   Behandla i Stortinget: 18.06.2009