Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i kirkeloven

Dette dokument

  • Innst. 363 L (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Prop. 78 L (2012–2013)
  • Dato: 28.05.2013
  • Utgjevar: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetal: 4

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 28. mai 2013

Marianne Aasen

Svein Harberg

leder

ordfører