Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2017

Dette dokument

Merknad

Samisk versjon finnes kun i PDF-versjonen

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 29. november 2018

Karin Andersen

Heidi Greni

leder

ordfører