Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. desember 2018

Ketil Kjenseth

Terje Halleland

leder

ordfører