Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 117 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 28 S (2018–2019), kap. 490, 491 og 3490
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 4
Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. desember 2018

Karin Andersen

leder og ordfører