Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet i de områdene som ikke har alternativ bredbåndsforbindelse, minst fram til postloven er ferdigbehandlet av Stortinget.»