Vedlegg 2 - Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statsråd Nikolai Astrup til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 21. mai 2019

Vedlegg 2
Svar på spørsmål til Dok. 8:128 (2018-2019) om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet

Jeg viser til spørsmål til Dok. 8:128 (2018-2019) om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet

Spørsmål:

Hvor fremkommer det at Telenor bare vil stoppe vedlikehold av kobberlinjene til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller 4G-dekning, og at kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinje fortsatt vil få linjen rettet hvis det oppstår feil?

Svar:

Flere uttalelser fra Telenor bekrefter at det er selskapets intensjon fortsatt å vedlikeholde kobberlinjen til bredbåndskunder som ikke har et bedre alternativ tilgjengelig. Jeg viser i denne forbindelse til pressemelding fra Telenor 10. april 2019, hvor det blant annet står følgende:

"I år vil Telenor stoppe vedlikehold av kobberlinjene til kunder som har bedre teknologi tilgjengelig, enten via fiber eller 4G-dekning. Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil få linjen rettet hvis det oppstår feil. Dette gjelder både de som har telefoni og de som har bredbånd over kobbernettet."

Jeg viser også til brev fra Telenor til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet datert 11. april 2019, hvor Telenor blant annet skriver følgende:

"Telenor fortsetter å vedlikeholde kobbernettverket også etter 1. mai 2019, dersom kunden ikke har alternativer på 4G-nettverket eller fiber/HFC (hybrid fiber-coaxial) fra Telenor eller en annen tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester. Dette gjelder både bredbånd og telefoni via kobbernettet."

Jeg viser videre til pressemelding fra Telenor 12. april 2019, hvor det blant annet står følgende:

"Alle Telenor-kunder som fortsatt er koblet til kobbernettet, enten det er offentlige virksomheter, bedrifter eller folk flest, vil derfor få tilgang til ny og raskere teknologi. Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil likevel få linjen rettet hvis det oppstår feil."