Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 30

Frå representanten Per Ove Width til fiskeriministeren:

«Kystdirektoratet har signalisert at de ønsker å flytte losstasjonen på Hvasser i ytre Oslofjord til Horten til tross for at losene mener dette av sikkerhetsmessige grunner er uklokt.

Hva er statsrådens holdning til denne saken?»

Presidenten: Desse spørsmåla er utsette til neste spørjetime.