Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 10

Dato: 09.10.2012
President: Akhtar Chaudhry

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.44.