Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2018

Dato: 04.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over stortingsrepresentant Ivar Odnes

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Fredag 5. oktober mottok vi budskapet om at vår kollega stortingsrepresentant Ivar Odnes hadde gått bort etter kort tids sykeleie.

Ivar Odnes ble 55 år og satt på Opplands-benken for Senterpartiet helt fram til sin død.

Ivar Odnes vokste opp i Vågå i Gudbrandsdalen og var byggmester før han etter hvert gikk inn i politikken – først lokalt i hjemkommunen, deretter som fylkestingsrepresentant i Oppland, inntil han i 2011 ble fylkesvaraordfører i samme fylke. På Stortinget var han først inne som vararepresentant før han i 2017 ble valgt inn som fast representant. Her satt han som medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Ivar Odnes hadde mye ugjort i sitt arbeid som stortingspolitiker, og han hadde mye vilje til å få ting gjort. Han hadde stor kunnskap på tvers av ulike fagfelt og skulle denne høsten gå løs på arbeidet med å utvikle nye forslag i samferdselspolitikken.

Ivar Odnes hadde en sterk stilling i Senterpartiets stortingsgruppe og trivdes godt i komitéarbeidet sammen med representanter fra alle partier.

Når Ivar gjorde noe, gjorde han det skikkelig. Grunnmuren skulle være ordentlig, enten han bygde hus eller lagde politiske løsninger. Han hadde tanker som inspirerte, og kunnskap som var til stor nytte både i og utenfor partiet.

Han var ikke den politikeren som strødde om seg med store ord. Men han var en som lyttet, og en som ble lyttet til – en lagspiller som skapte resultater gjennom å sette fellesskapet først.

Ivar Odnes var en kar alle likte, og som aldri glemte hvor han kom fra. Det var ingen tvil om at han var fra Vågå, selv om han de siste årene bodde på Østre Toten og delvis i Oslo.

Både som privatperson og politiker hadde han blikket rettet framover, men perspektivene var godt forankret i vår felles kulturarv. Spesielt var folkemusikken viktig for ham – og fela var aldri langt unna. Sammen med gruppa Nye Ringnesin vant han Spellemannprisen i sjangeren folkemusikk, og gjennom mange år var han også i styret i Norsk Kulturarv. For sin innsats for vår felles kulturarv har Ivar Odnes blitt tildelt Stiftelsen Norsk Kulturarvs gullnål post mortem.

Det er et tungt savn at Ivar Odnes er borte, også for alle oss her på Stortinget.

Vi lyser fred over Ivar Odnes’ minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Geir Pollestad fra og med 4. desember og inntil videre

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Trond Giske i tiden fra og med 4. desember til og med 6. desember

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Kari Henriksen i tiden fra og med 5. desember til og med 7. desember for å delta i møter i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentariske forsamling i Milano

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Himanshu Gulati i dagene 5. og 6. desember for å delta i Parliamentary Intelligence Security Forum i Washington

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Liv Signe Navarsete i tiden fra og med 5. desember til og med 12. desember for å delta i Parliamentary Intelligence Security Forum samt møter i NATOs parlamentariske forsamling i Washington

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Rogaland fylke, Hanne Marte Vatnaland, er for tiden i foreldrepermisjon og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget under representanten Geir Pollestads permisjon.

Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik:

 • For Vest-Agder fylke: Odd Omland 5.–6. desember

 • For Akershus fylke: Liv Gustavsen 5.–6. desember

 • For Rogaland fylke: Arne Bergsvåg 4. desember og inntil videre

 • For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Ness 5.–12. desember

 • For Sør-Trøndelag: Kristian Torve 4.–6. desember

 • – Det anses vedtatt.

 • Arne Bergsvåg og Kristian Torve er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at Stortingets møte i dag fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.