Dagsorden

Storting tysdag den 20. november 2018 kl. 10.00

Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00