Dagsorden

Storting tysdag den 04. desember 2018 kl. 10.00

Møtet fortsetter utover kl. 16.00