Representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Olaug Vervik Bollestad Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 29.11.2018 Innst. 79 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra KrF om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger. Forslaget oppnådde ikke flertall. Et forslag om å be regjeringen ta inititativ overfor KS for å utarbeide en beste praksis-anbefaling for frivillige kommunale og fylkeskommunale erstatningsordninger, ble vedtatt med stemmene fra H, FrP, Sp og V.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.11.2018

   Behandla i Stortinget: 04.12.2018