Dagsorden

Storting torsdag den 14. mars 2019 kl. 10.00

Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00