Avdelingar og seksjonar

Stortingsadministrasjonen er organisert i sju avdelingar og 27 seksjonar. Direktøren leier den administrative verksemda og er sekretær for presidentskapet. I alt har stortingsadministrasjonen om lag 450 tilsette.