Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

H

Kreyberg, H. J. A. Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Tajik, Hadia Arbeiderpartiet 2009-2021
Nilsen, Hagbart Høyre 1977-1981
El-noush, Haitham Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Lunde, Hakon Fremskrittspartiet 1989-2001
Havrøy, Haldis Arbeiderpartiet 1973-1981
Tjernsberg, Haldis Arbeiderpartiet 1954-1969
Bjerkeseth, Haldor Kristelig Folkeparti 1950-1953
Hegge, Haldor Venstre 1961-1965
Samuelsen, Haldor Arbeiderpartiet 1958-1961
Haldorsen, Haldor Andreas Venstre 1928-1953
Hegtun, Halfdan Det Nye Folkepartiet 1965-1973
Eilertsen, Halfdan Karl Otto Arbeiderpartiet 1981-1985
Nybø, Hallfrid Høyre 1985-1989
Grøntvedt, Hallgeir Senterpartiet 2009-2017
Langeland, Hallgeir H. Sosialistisk Venstreparti 1997-2013
Bremnes, Hallgeir Ivan Fremskrittspartiet 2009-2017
Berg, Hallgrim Høyre 1977-2001
Bakka, Hallvard Senterpartiet 1985-1989
Bakke, Hallvard Arbeiderpartiet 1969-1997
Dokken, Hallvard Arbeiderpartiet 1945-1949
Eika, Hallvard Venstre 1969-1977
Surlien, Hallvard Miljøpartiet De Grønne 2013-2017
Aamlid, Hallvard Venstre 1997-2001
Sjølie, Halstein S. Kristelig Folkeparti 1993-1997
Hansen, Halvar Arbeiderpartiet 1981-1985
Rønneberg, Halvar Fremskrittspartiet 2009-2013
Ingebrigtsen, Halvard Arbeiderpartiet 2013-2021
Lange, Halvard Arbeiderpartiet 1950-1969
Skaaland, Halvard Fremskrittspartiet 2017-2021
Sveen, Halvard Nonslid Kristelig Folkeparti 1969-1973
Bjellaanes, Halvor Venstre 1965-1969
Bunkholt, Halvor Bondepartiet 1950-1961
Ekeland, Halvor Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Langeland, Halvor Bondepartiet 1958-1961
Mjøen, Halvor Venstre 1950-1953
Storhaug, Halvor Kitilsen Arbeiderpartiet 1945-1949
Landsem, Halvor Moxnes Høyre 1954-1961
Hjertvik, Halvor Thorbjørn Kristelig Folkeparti 1958-1965
Nilsen, Halvor Thorbjørn Arbeiderpartiet 1954-1957
Kvanmo, Hanna Sosialistisk Venstreparti 1973-1989
Sandnes, Hanna Venstre 1950-1957
Angell, Hanna Berg Arbeiderpartiet 1961-1973
Odden, Hanna Marit Venstre 1969-1973
Berg, Hanna Therese Arbeiderpartiet 1993-1997
Atic, Hannah Sumeja Høyre 2017-2021
Braathen, Hanne Senterpartiet 2009-2013
Harlem, Hanne Arbeiderpartiet
Lyssand, Hanne Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Them-Enger, Hanne Høyre 2005-2009
Thürmer, Hanne Kristelig Folkeparti 2009-2021
Velure, Hanne Alstrup Høyre 2013-2021
Iversen, Hanne Caroline S. Fremskrittspartiet 2001-2021
Søttar, Hanne Dyveke Fremskrittspartiet 1997-2021
Dahle, Hanne Fehn Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Bjurstrøm, Hanne Inger Arbeiderpartiet
Andresen, Hanne Kvifte Sosialistisk Venstreparti 2013-2017
Blåfjelldal, Hanne Maren Fremskrittspartiet 2005-2013
Vatnaland, Hanne Marte Senterpartiet 2017-2021
Risvold, Hanne Ragnhild Kristelig Folkeparti 2013-2021
Myhrer, Hanne Therese Fremskrittspartiet 2009-2017
Søberg, Hanne Varhaug Senterpartiet 1993-2001
Kaarstad, Hanne-Marie Kristelig Folkeparti 1981-1985
Berg, Hans Kristelig Folkeparti 1954-1969
Borgen, Hans Senterpartiet 1950-1969
Eidnes, Hans Venstre 1945-1949
Frette, Hans Arbeiderpartiet 1965-1989
Guttorm, Hans Arbeiderpartiet 1965-1969
Gaare, Hans Kristelig Folkeparti 1961-1973
Hjelle, Hans Venstre 1958-1965
Hjerpekjøn, Hans Arbeiderpartiet 1993-1997
Høistad, Hans Arbeiderpartiet 1945-1949
Jakobsen, Hans Høyre 1993-1997
Jensen, Hans Fremskrittspartiet 2001-2005
Offerdal, Hans Arbeiderpartiet 1945-1969
Seierstad, Hans Senterpartiet 2001-2013
Sund, Hans Høyre 1973-1985
Svarstad, Hans Kristelig Folkeparti 1937-1953
Svelland, Hans Høyre 1973-1977
Svendsgård, Hans Høyre 1973-1989
Sølyst, Hans Arbeiderpartiet 1950-1953
Thorsen, Hans Arbeiderpartiet 1950-1953
Tjønnås, Hans Arbeiderpartiet 1945-1949
Torgersen, Hans Kristelig Folkeparti 1977-1981
Vintervold, Hans Arbeiderpartiet 2017-2021
Aardal, Hans Høyre 1965-1973
Opstad, Hans A. Arbeiderpartiet 1958-1969
Øberg, Hans A. Høyre 1989-1993
Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet 2013-2021
Haneberg, Hans Bernhard Arbeiderpartiet 1969-1973
Brevig, Hans Christian Senterpartiet 1950-1965
Nikolaisen, Hans E. Fremskrittspartiet 1997-2001
Strand, Hans E. Høyre 1977-1985
Rønbeck, Hans Egil Arbeiderpartiet 1954-1965
Norbakk, Hans Einar Ingemann Kristelig Folkeparti 1961-1965
Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti 2001-2021
Asmyhr, Hans Frode Kielland Fremskrittspartiet 2005-2013
Kjæstad, Hans Gjeisar Høyre 1997-2009
Rossbach, Hans Hammond Venstre 1965-1985
Ramm, Hans Henrik Høyre 1981-1989