Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Norge har nylig tilsluttet seg å jobbe for et globalt mål om at 30 prosent av land- og havområda på jorda skal vernes og bevares innen 2030.
  Vil statsråden sørge for at også 30 prosent av land- og havområdene i Norge vernes innen 2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden sikre at det blir enkelt og ubyråkratisk å få støtte til enkle energisparetiltak i sitt eget hjem gjennom Enova, og sørge for at Enova faktisk utbetaler de 300 millioner som er stilt til disposisjon for støtte til husholdningene i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Mener finansministeren det er rimelig og i tråd med vedtatt betalingsutsettelse for skatt og avgifter på grunn av koronakrisen at skatteetaten foretar «motregning» slik at bedrifter ikke mottar utbetaling for arbeid utført for offentlige kunder, og dermed heller ikke får den skatteutsettelse de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Med enkle grep kan vindturbiner gjøres mer fuglevennlige. Norsk Institutt for Naturforskning viser til at enkle tiltak som å male rotorblader eller tårn kan redusere risikoen for fuglekollisjoner betraktelig.
  Vil statsråden ta initiativ til at NVE endrer konsesjonene som er gitt slik at det stilles krav om feks å male rotorblader svarte?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Høg-Jæren og Dalane har det vært satt igang et forskningsprosjekt, som skal kartlegge konsekvensene av utbyggingene for den utrydningstruede hubroen. Nå har forskerne støtt på problemer, ved at de ikke lenger får gps merke hubroen.
  Vil statsråden ta initiativ til at dette viktige forskningsprosjektet får fortsette og at det blir gitt tillatelse til gps sporing av fuglene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle