Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Fremskrittspartiet (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Det har den siste tiden blitt avdekket store alvorlige utfordringer knyttet til innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge. Flere frykter nå dette går utover pasientenes sikkerhet og helse, i tillegg til en enorm belastning på de ansatte. Helse- omsorgsministeren har pekt på at det er helseforetakene og kommunene som selv må avgjøre om de vil innføre Helseplattformen. Hvor alvorlig skal saken bli før statsråden selv griper inn og stanser den videre utrullingen?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Stavanger Aftenblad og Adresseavisen har skrevet om utfordringene som henholdsvis Universitet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet opplever som følge av studieavgiften på tredjelandsstudenter. Dekan Øystein Lund Bø ved UiS anslår en halvering av masterstudentene i ingeniørfag og resultatet kan bli at flere av ingeniørprogrammene må kuttes eller sammenslås. Er statsråden tilfreds med konsekvensene av den nye studieavgiften, gitt dette bakteppet, og mener statsråden at det er i tråd med det fremtidige kompetansebehovet at ingeniørprogrammene kan måtte kuttes på UiS?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Regjeringen godkjente petroleumsfeltet Irpa 28. juni i år. Fra statsbudsjettet ser vi at det nye kostnadsanslaget i PUD/ PAD var 15,6 milliarder kroner. Grensen for når saken må behandles av Stortinget er 15 mrd. I godkjennelsesbrevet brukes kostnadsestimatet fra søknaden, sendt november 2022. Der var det på 14,8 mrd. Samtidig opplyses det i statsbudsjettet for 2024 at kostnadsestimatet i PUD/PAD var på 15,6 mrd. Visste statsråden da Irpa ble godkjent at kostnadene i 2023 kroner var over 15 mrd., hvis ikke, hvordan var det mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til statsministeren

  Hvilke kvaliteter er det statsministeren mener barnevernet er avhengig av private aktører for å tilby de mest utsatte barna, og hva er statsministerens syn på disse kvalitetene hos ideelle og kommersielle tilbydere?
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Fellesforbundet slår alarm om sikkerheten for arbeidsfolk offshore. Folk gruer seg til å dra ut. De er usikre på sikkerheten. Økt bruk av kampanjebasert vedlikehold framfor jevnlig vedlikehold og økt kostnadspress som følge av at man bruker enhetspris framfor timepris, er noe av det som trekkes fram i en rapport fra Safetec fra mars 2023. For ikke lenge siden overtok statsråden ansvaret for Petroleumstilsynet. Hva gjør statsråden for å sikre arbeiderne offshore og sørge for at de ivaretas på en god nok måte av oljeselskapene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle