Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Fremskrittspartiet (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dans i Trøndelag fikk plass på statsbudsjettet fra 2021. Det økte tilskuddet fra KUD bidro til å sikre en forsvarlig basisdrift i Dans i Trøndelag, men samtidig fikk Dans i Trøndelag redusert støtte fra Kulturrådet til festivalen KOREDA. Støtten over statsbudsjettet kompenserer ikke for bortfallet av prosjektstøtten til KOREDA. Flyttingen mellom finansieringsordningene har dessverre medført at det blir færre arrangement innen dansekunst lokalt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at danefestivalen i Trøndelag kan fortsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Kan statsråden anslå det samlede samfunnsøkonomiske tapet av at foreldre må ta ulønnet permisjon for å vente på barnehageoppstart for barn født på “feil” tid av året?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til finansministeren

  Energi og Klima kan avsløre at Finansdepartementet har avslått innsyn i samtlige dokumenter som handler om behandlingen av EUs omstridte karbontoll (CBAM). I de siste seks månedene har Energi og Klima bedt om innsyn i 18 dokumenter som omhandler Finansdepartementets behandling av CBAM. Dette er en avgift som vil få store konsekvenser for norsk kraftkrevende industri. Vil statsråden frigjøre informasjonen som er etterspurt, og hvis nei, hvorfor mener statsråden det er riktig å hemmeligholde denne informasjonen for det norsk folk?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til barne- og familieministeren

  Vil statsråden vurdere behovet for å endre bestemmelsen, og eventuelt komme tilbake til Stortinget på egnet måte?
 • Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  De siste årene har vi sett at flere har fått øynene opp for kultur-, mat- og reiseopplevelsene som Norge kan tilby. Fra tidligere turistundersøkelser vet vi at kulturturister er de besøkende som legger igjen mest penger. Å synliggjøre Norge enda mer for disse kan bidra til økt verdiskaping og bærekraft i kultur- og reiselivsnæringen. Nå er vi også i en spesiell situasjon med lav kronekurs. Det gjør Norge til et enda gunstigere reisemål for turister, og det gir en unik mulighet til å løfte norsk reiseliv. Hva gjør statsråden for å gripe denne muligheten?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle