Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I statsbudsjettet for 2020 er det opplyst at en investeringsbeslutning om fullskala anlegg for karbonfangst- og lagring kan bli utsatt til 2021.
  Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser det vil ha for eventuelle europeiske CO2-leverandører til et norsk CO2-lager, og finansiering dersom en investeringsbeslutning blir skjøvet til 2021?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Redselen for dårlig skodde useriøse utenlandske trailere på norske vinterveier øker. Vi ser mange oppslag om utenlandske vogntog som sperrer veier, og folk som er redde. Dette er ikke bare et betydelig trafikksikkerhetsproblem, men er også med på å ødelegge for norsk transportnæring. I vår fremmet Arbeiderpartiet ti forslag for tryggere transport på norske veier. Disse ble nedstemt av regjeringspartiene. Vi har hørt statsråden si at innsatsen er økt, men det ser ikke ut til at det har virket. Vil det skje en endring i statsrådens innsats på dette området?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Finnes det en plan for når alle statlige fergesamband går på klimavennlig teknologi?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Urfolkslederen Paulo Paulino Guajajara ble sist fredag drept av illegale tømmerhoggere i Brasil. Paulo Paulino var skogvokter for Guajajara- territoriet TI Arariboia. Human Rights Watch (HRW) kom nylig med en rapport som viser at det har vært 28 drap, fire drapsforsøk og 40 tilfeller av drapstrusler tilknyttet regnskogen siden 2015.
  Hva gjør den norske regjeringen ovenfor Brasil og andre regnskogland i lys av de forferdelige handlingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Det bes om en tabell som sammenligner hva gammel fordelingsnøkkel ville gitt alle fylkene med ny fylkesstruktur, hvordan fordelingen blir med ny fylkesstruktur og ny fordelingsnøkkel, og hva de 19 gamle fylkene ville fått med gammel fordelingsnøkkel?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle