Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Hvorfor trenerer norske myndigheter arbeidet i FNs menneskerettighetsråd med en anerkjennelse av retten til et trygt, rent, sunt og bærekraftig miljø, og hvilke juridiske vurderinger mener Norge det er nødvendig å utrede før man stiller seg bak et slikt initiativ?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  2. august sendte en gruppe på 34 afghanere som tidligere har jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, en søknad til regjeringen om å få hit sine nære familiemedlemmer som fedre, mødre, brødre og søstre. Til tross for gjentatte henvendelser og møter med representanter for Forsvarsdepartementet er ikke henvendelsen besvart.
  Vil regjeringen besvare henvendelsen raskt og sørge for at deres familiemedlemmer hentes til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Innen 1. juli 2021 skulle Bane NOR levere en anbefaling av rutemodell og infrastrukturtiltak til Jernbanedirektoratet. Anbefalingen skal være fordelt på utviklingstrinn med tilhørende kostnadsestimater for hele strekningen Melhus – Steinkjer for to tog i timen, som foreløpig mål var 2027. Er denne anbefalingen tilgjengelig for offentligheten, og hvordan vurderer statsråden fremdriften for å nå målet i Byvekstavtalen om to tog i timen innen 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Danmark og Costa Rica har nå gått i bresjen for en ny allianse med oljeproduserende land - the Beyond Oil and Gas Allianse (BOGA) hvor formålet er å unngå oppvarming over 1,5 grader ved at det ikke investeres mer i fossil energi. For å bli fullt medlem må land stanse å lete og begynne å fase ut fossil energi.
  Vil statsråden sørge for at Norge blir medlem av denne organisasjonen, og er Norge i dialog med Danmark i dette spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Er det mulig innenfor EØS-avtalen å halvere veibruksavgiften på biodrivstoff innenfor omsetningspåbudet, og hvordan vil dette påvirke klimagassutslippene i Norge?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle