Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  1. april la NVE fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Denne er nå sendt ut på høring og skal så videre til behandling i regjeringen. Vil statsråden sikre at det ikke gis konsesjon til nye vindkraftutbygginger, og at det tas en pause i alt arbeid med nye planer om vindkraftverk i NVE og OED til den nasjonale planen er ferdig behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Tirsdag 2. april ble det avholdt folkeavstemning om vindkraftutbyggingen på Frøya. Nærmere 80 % av de som deltok stemte nei til utbyggingen. Samtidig er utbyggingsplanene som nå kan bli realisert endret siden de først ble lagt på bordet.
  Vil statsråden ta initiativ til å se på utbyggingen av vindkraft på Frøya på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Havene står overfor flere utfordringer: klimaendringer, plastforurensing, overfiske og gruvedrift på havbunnen. Det arbeides med en internasjonal havtraktat, og FN har møte fra 25. mars til 5. april. Målet er å lande en avtale i løpet av 2020.
  Vil Norge arbeide for, og på hvilken måte, å sikre en sterk avtale, som sikrer globale, sektorovergripende mekanismer for å identifisere, etablere, overvåke og håndheve marine ververneområder i internasjonalt farvann?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I Riksrevisjonens rapport "Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene", kritiseres OED kraftig.
  Hvorfor hemmeligholdes OEDs miljøvurderinger, hvorfor ber ikke OED om råd fra bl.a. Miljødirektoratet når vilkår i utvinningstillatelser fastsettes og hvorfor ser departementet seg nødt til å innhente miljøfaglige råd fra private konsulentselskap når man har både Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet og Miljødirektoratet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Altfor mye natur ødelegges i Norge og denne regjeringen har gjort det lettere å bygge ned naturen. Arealinngrep er en stor trussel mot naturrikdommen.
  Vil statsministeren lytte til sin egen Klima- og miljøminister og igjen gi Klima- og miljødepartementet ansvaret for arealsakene i regjeringen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle