Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til digitaliseringsministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at Telenor fullt ut oppfyller sin leveringsplikt også i overgangsperioden der kobbernettet erstattes av fibernettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Er forbrukerministeren enig i at utviklingen med flere europeiske flykonkurser det siste året er bekymringsfull, og vil han etablere en egen reisegaranti/et eget reisegarantifond for flyreiser, slik at alle reisende er beskyttet mot flykonkurser, uavhengig av hvor de har kjøpt flyreisen?
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Den teknologiske utviklingen går raskt, og nye transportløsninger ser dagens lys. Systemer for anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i veisektoren kan påvirke atferd, forbedre transportløsningene og gi bedre trafikkavvikling. Ny teknologi kan gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og bidra til lavere utslipp. Norge har spesielt gode forutsetninger for utvikling og testing av autonome skip, og vi har veletablerte innovasjons- og industriklynger som kan ta i bruk sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder. Autonomi, robotikk, kunstig intelligens, delingsmobilitet og utslippsfrie kjøretøy kan påvirke hverdagen vår på helt nye måter. Hva gjør regjeringen for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi innenfor transportsektoren, og på hvilken måte vil ny teknologi være en viktig faktor når fremtidens mobilitet planlegges?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Regjeringen har valgt å fjerne Innsamlingskontrollen som fast tiltak på statsbudsjettet.
  Hvordan har tilskuddet utviklet seg i perioden 2013-2019, og hvilken innsats settes inn for å sikre at seriøse organisasjoner ikke tappes for ressurser pga useriøse aktørers virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Det er oppdaga høye verdier av et stoff i kjeks som kan øke kreftfaren hevder Forbrukerrådet. Noen av kjeksene er særskilt rettet mot barn.
  Hvordan vil statsråden hindre at sikt skjer, og hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak fra januar 2015 om en handlingsplan for en giftfri hverdag?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle