Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til forsvarsministeren

  Utdanning av flyteknikere er i dag ikke tilstrekkelig til å dekke Forsvarets behov. Kjevik skolesenter ble vedtatt nedlagt i Forsvarets langtidsplan. Tillitsvalgte ved senteret er alvorlig bekymret for utdanningskapasiteten og mener senteret kan spille en viktig rolle i å bidra til å opprettholde nødvendig kapasitet dersom nedleggelsen av Kjevik stoppes.
  Hvilke grep vil forsvarsministeren ta for å sikre at man ikke får en kapasitetssvikt på grunn av strukturelle endringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Statens belønningsavtale med Kristiansand kommune utløper i mai 2020 og i følge Fædrelandsvennen er arbeidet med å kvalitetssikre Gartnerløkka stoppet.
  Hva er statsrådens fremdriftsplan for å få kvalitetssikret Gartnerløkka og komme i mål med ny avtale og kan statsråden garantere at belønningsmidlene i ny avtale vil videreføres på omtrent samme nivå eller økt, i forhold til dagens avtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til utenriksministeren

  Kan utenriksministeren bekrefte at det er uaktuelt å innlede samtaler om endring av vår bilaterale luftfartsavtale med Marokko, og tilsvarende uaktuelt å innlede samtaler om bilaterale avtaler i energisektoren med Marokko, uten at det eksplisitt etableres at Vest-Sahara er utelatt fra avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Er den virkeligheten som Stendi beskriver uttrykk for dagens situasjon, er statsråden kjent med dette fra barnevernet, og hvor langt er statsråden kommet i sitt arbeid med å bidra til å øke kapasiteten i det ideelle barnevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Samlokalisering av nødmeldeetatene viser positive gevinster.
  Foreligger det på nåværende tidspunkt, eller er det planlagt i nær framtid, et prosjektmandat i HSØ som vil omhandle antall AMK sentraler, vil helseministeren anbefale at samlokalisering av 110, 112 og 113 skjer i Agder og at AMK sentralen innplasseres i den planlagte samlokaliserte nødmeldeetaten. innen 2023?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle