Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 6 av 6)

Giltun, Vigdis (6)

 • Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

  Dokument 8:10 S (2009-2010), Innst. 141 S (2009-2010)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

  Saksordførar: Giltun, Vigdis
  Behandla: 09.03.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

  Dokument nr. 8:81 (2008-2009), Innst. S. nr. 325 (2008-2009)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

  Saksordførar: Giltun, Vigdis
  Behandla: 16.06.2009

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Pasientrettighetsloven

  Ot.prp. nr. 23 (2007-2008), Innst. O. nr. 49 (2007-2008), beslutning. O. nr. 79 (2007-2008)

  Lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Giltun, Vigdis
  Behandla: 08.05.2008

  Lovsak | Lov
 • Innføring av verdighetsgaranti i eldreomsorgen

  Dokument nr. 8:104 (2006-2007), Innst. S. nr. 52 (2007-2008)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy og Dagfinn Høybråten om innføring av verdighetsgaranti i eldreomsorgen

  Saksordførar: Giltun, Vigdis
  Behandla: 10.12.2007

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Pasientrettighetsloven m.m.

  Ot.prp. nr. 53 (2006-2007), Innst. O. nr. 10 (2007-2008), beslutning. O. nr. 24 (2007-2008)

  Lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Giltun, Vigdis
  Behandla: 04.12.2007

  Lovsak | Lov
 • Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning, Martin Engeset og Bent Høie om en kompetanseplan for å rekruttere flere kvalifiserte arbeidstakere til pleie- og omsorgssektoren

  Dokument nr. 8:88 (2005-2006), Innst. S. nr. 36 (2006-2007)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning, Martin Engeset og Bent Høie om en kompetanseplan for å rekruttere flere kvalifiserte arbeidstakere til pleie- og omsorgssektoren

  Saksordførar: Giltun, Vigdis
  Behandla: 04.12.2006

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak