Forslag fra stortingsrepresentantene Akhtar Chaudhry og Karin Andersen om endringer i regelverket slik at religiøse og livssynsminoriteter får en likestilt behandling i forhold til tjenester og seremonirom i tilknytning til gravferd og kirkegårder mv.

Dokument nr. 8:33 (2002-2003), Innst. S. nr. 120 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Akhtar Chaudhry, Karin Andersen Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.02.2003 Innst. S. nr. 120 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.02.2003

   Behandla i Stortinget: 11.02.2003